arso | mop | eionet | eea | Slovensko
SEARCH: 
    
Eionet-SI
 Site map
 What is Eionet-SI
 Who is Eionet-SI
 Projects
DATA AND INFORMATION
 GIS
 Indicators
 Reports
Eionet-SI SERVICES
 CIRCA-SI
 CDS
 Glossaries
Eionet SERVICES
 CDR
 CIRCA-EEA
 ROD
links
 Country links
 International
Home Eionet-SI Projects

Eionet-SI Projects

PODROČJE NASLOV LETO IZDELAVE KONTAKTNA OSEBA KONČNO POROČILO/
PRODUKTI
NARAVA Ocena podatkovnih virov s področja narave za vključitev v metapodatkovni sistem EIONET/CDS 2001 Albert Kolar Končno poročilo (PDF)/

VODA Vzpostavitev EUROWATERNETA v Sloveniji - I. faza 2000 Barbara Bernard Vukadin Poročilo EWN (MSWord),
Zlo?enka(PDF)
EUROWATERNET - II. FAZA (Emisije) 2002 Irena Rejec Brancelj Eurowaternet II.faza (MS Word),
Zlo?enka(MS Word)
Ocena podatkovnih virov s področja voda za vključitev v metapodatkovni sistem EIONET/CDS 2001 Albert Kolar Končno poročilo(MS Word)/
Strokovne podlage za poročanje na Evropsko agencijo za okolje in Eurostat za področje voda 2001 Barbara Bernard Vukadin  
Vzpostavitev Eurowaterneta - za morje v Sloveniji 2003 Barbara Bernard Vukadin Vzpostavitev Eurowaterneta - za morje v Sloveniji (MS Word),
Zlo?enka(jpg)
POKROVNOST IN RABA PROSTORA Mo?nost za izdelavo CORINE Land Cover 2000 v Sloveniji 2001 Irena Rejec Brancelj
Predstavitve rezultatov na delavnici I&CLC2000 2003 Irena Rejec Brancelj Predstavitve(zip-PowerPoint 10,3 MB)/
Rezultati projekta I&CLC2000 2003 Irena Rejec Brancelj Dostop do podatkov:( Podatki odlo?eni na CDR)
ZRAK Vzpostavitev AIRNET-a v Sloveniji - I. faza 2002 Irena Rejec Brancelj Poročilo
ODPADKI "Wastebase Slovenija" Informacije o ravnanju z odpadki v Sloveniji 2003 Barbara Bernard Vukadin  
SPLO?NO Prevod Tezavra okoljskih izrazov Evropske agencije za okolje 2001 Barbara Bernard Vukadin /Besednjak okoljskih izrazov-slovenski prevod(xls)
Vzpostavitev portala EIONET-SI -II. faza tehnične izvedbe 2001 Barbara Bernard Vukadin Končno poročilo(MS Word)/
Analiza in ovrednotenje stro?kov poročanja Slovenije na Evropsko agencijo za okolje 2002 Irena Rejec Brancelj Analiza(PDF),
Ekspertiza(PDF)/
Nadgradnja portala EIONET-SI - III. faza tehnične nadgradnje 2002 Barbara Bernard Vukadin  
Informacijski sistem za poročanje 2002 Irena Rejec Brancelj  
Twinnig Light Project: Development of Information and Reporting Sytems - SL02/IB/EN/01/TL 2003 Irena Rejec Brancelj

Email | Webmaster login | Portal | Printable page